KONCEPT- & PROJEKTUTVECKLING

Fastighet, café & restaurang, hotell etc

Ibland är ett designförslag eller en ritning inte tillräckligt. Det kanske är ett helt nytt affärskoncept som ska arbetas fram eller ett befintligt som ska utvecklas? Det kan vara en kulturell mötesplats som ska skapas i ett samhälle, ett hotell- café- eller restaurangkoncept som ska växa fram eller ett helt unikt bostadskoncept. I vårt team finns all den spetskompetens som krävs inom målgruppsanpassning, marknadsanalys, varumärkesbyggande och marknadsföringsstrategier – som tillsammans med en hållbar design skapar framgångsrika koncept. 

De flesta koncept vi är med och utvecklar, sträcker sig över en längre tid. Tillsammans med dig skapar en tydlig plan för de olika stegen i processen och du väljer själv hur mycket eller lite du vill att vi är med. Vi kan vara allt från ett kreativt, sporadiskt bollplank till att vi faktiskt är en tydlig samarbetsparter genom hela projektet – från start till mål.

Vad säger våra kunder